“მართლმსაჯულების დამოუკიდებლობა იმდენად საჭიროა, რამდენადაც აუცილებელია არსებობდეს სივრცე, სადაც სიმართლე პოპულარობაზე მნიშვნელოვანია და სადაც სამართლიანობა უზენაესია სიძლიერეზე. ასეთი ადგილი ჩვენს ქვეყანაში სასამართლო დარბაზია. თუმცა იგი მხოლოდ მაშინ გადარჩება, თუკი ჩვენ დავიცავთ მას პოლიტიკური ზეგავლენისგან“

- სანდრა დეი ოკონორი, ამერიკის შეერთებული შტატების უზენაესი სასამართლოს ყოფილი მოსამართლე
კოალიციის შესახებ
2011 წლის 29 აპრილს ჩამოყალიბებული კოალიცია დამოუკიდებელ და გამჭვირვალე მართლმსაჯულებისთვის შედგება 34 არასამთავრობო ორგანიზაციისგან. კოალიციის შექმნის მიზანია მიმდინარე სასამართლოს რეფორმების მონიტორინგისა და დამოუკიდებელი და გამჭვირვალე სასამართლოსთვის ადვოკატირების პროცესში პროფესიული იურიდიული ასოციაციების, იურიდიული უფლებების სფეროში მოღვაწე არასამთავრობო ორგანიზაციებისა და ბიზნეს და პროფესიული ასოციაციების ძალისხმევის გაერთიანება. USAID-ის პროექტი ხორციელდება ევრაზიის თანამშრომლობის ფონდის მიერ, აღმოსავლეთ-დასავლეთის მართვის ინსტიტუტთან (EWMI) თანამშრომლობით.
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Login or register to add event.
სიახლეები

კოალიცია ეხმიანება კანონპროექტს, რომლის მიზანია ნაფიც მსაჯულთა სასამართლოს ფუნქციონირებისას გამოვლენილი ხარვეზების აღმოფხვრა და აღნიშნული ინსტიტუტის მარეგულირებელი კანონმდებლობის საერთაშორისო სტანდარტებთან შესაბამისობაში მოყვანა. კანონპროექტს დაჩქარებული წესით განიხილავს საქართველოს პარლამენტი.

კოალიციას მიაჩნია, რომ კანონპროექტის პირველადი ვერსიისგან განსხვავებით, შემოთავაზებული ცვლილებებით, მნიშვნელოვნად გაუმჯობესებულია ნაფიც მსაჯულთა სასამართლოს საქმიანობისა და ფუნქციონირების ძირეული ასპექტები. აღსანიშნავია, რომ მოცემულ ვერსიაში, ასახულია იმ შენიშვნების უმრავლესობა, რომლებიც რეფორმის საწყის ეტაპზე გამოითქვა, როგორც კოალიციის, ასევე - საერთაშორისო ექსპერტების მიერ.

კოალიციას დამოუკიდებელი და გამჭვირვალე მართლმსაჯულებისთვის მიაჩნია, რომ მაგდა პაპიძის საქმის სასამართლო განხილვის პროცესში არაერთხელ დაირღვა ბრალდებულის პირადი ცხოვრების ხელშეუხებლობის უფლება. განსაკუთრებით უხეშად ეს უფლება დაარღვია პროკურატურამ. ასევე, საქმის სასამართლო განხილვა რიგი პროცესუალური დარღვევებით წარიმართა. პრობლემურია ამ საქმის გაშუქებაც, რომელიც ხშირად სცდება ჟურნალისტური ეთიკის ფარგლებს.

2016 წლის 13 მაისს კოალიციამ დამოუკიდებელი და გამჭვირვალე მართლმსაჯულებისთვის სარჩელით მიმართა საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოს და მოითხოვა, არაკონსტიტუციურად გამოცხადდეს საკონსტიტუციო სასამართლოს შესახებ მიღებული საკანონმდებლო ცვლილებები. იმავე დღეს კოალიციის წარმომადგენლება გამართეს პრეს კონფერენცია, სადაც განმარტეს სარჩელის მოთხოვნები.